Våra konkurrensmedel

  • En hög kompetens inom all slags lokalvård
  • Engagerad och serviceinriktad personal
  • Utföra arbete med hög kvalitet. Att göra ”det lilla extra”
  • Åtgärda reklamationer snabbt
  • Kontinuerlig kompetensutveckling
  • Löpande kvalitetskontroller
  • Rapportering till kund gällande tillbud
  • Engagerat miljöarbete
  • Flexibilitet, snabbhet, bra vikarietäckning
Share This Story, Choose Your Platform