Städning med ånga

  • Vi kombinerar i vår städning vanlig städning och städmaskiner med ånga. På det sättet åstadkommer vi en effektivare, snabbare och miljövänligare städning utan kemikalier. Städ ytorna blir inte bara fria från smuts utan även från bakterier och kvalster.
  • Vid rengöring med kemikalier kan bakterierna bli resistenta. För att förhindra detta måste man byta kemikalier med jämna mellanrum. Vår metod att arbeta med ånga ger en säkrare städning där bakterierna inte blir resistenta. Detta resulterar i att städ ytorna blir renare och återsmutsningen minskar avsevärt.
  • I duschutrymmen kommer golv och kakelväggar rengöras med ånga.
  • Ångan går in i porerna och lyfter upp smutsen. Ytan blir ren och bakteriefri.
  • Golv och sanitetsporslin på toaletter kommer att rengöras med ånga. Ånga kommer att sprutas runt kranar och armaturer där bakterier och smuts samlas.
Share This Story, Choose Your Platform