Kvalitetsplan & kvalitetssäkring

  • Kvalitetsmål: Öka kundtillfredsställelsen / minska fel och misstag
  • Dokumenterat kvalitetsrutiner: avvikelsehantering, kvalitetskontroller, introd. nyanställda, uppstart nya städobjekt m fl.
  • Hög kompetens genom kontinuerlig utbildning
  • Genom leverantörer tillgång till senaste teknik/metoder/kemikalier
  • Vi arbetar efter ett eget kvalitetsledningssystem som bygger på
    ISO 9001:2000 och ISO 14001
Share This Story, Choose Your Platform